Циклові комісії

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін

Веб-сайт циклової комісії обліково-економічних дисциплін

 

ЩЕРБАК

 Інна Миколаївна

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист

Освіта:

Полтавський кооперативний інститут, Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, економіст (1991 р)

Педагогічний стаж: 31 рік

Викладає дисципліни: Теорія бухгалтерського обліку, Фінансовий облік,  Навчальна практика з бухгалтерського обліку, Економіка підприємств різних типів, Облік оподаткування та страхування, Економічний аналіз, Облік і звітність та інформаційні технології в ЗРГ

 

 

 

КІПІОРО

Інна Миколаївна

кандидат економічних наук,

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Кіровоградський державний технічний університет, магістр з обліку і аудиту (2003 р.)

Приватне акціонерне товариство «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом», Правознавство, юрист (2016 р.)

Херсонський державний аграрно-економічний університет, магістр з харчових технологій (2023 р.)

Педагогічний стаж: 20 років

Викладає дисципліни: Економіка підприємств, Економіка підприємств різних типів, Економіка торговельних підприємств

БІРЗУЛ

Наталія Дмитрівна

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Кіровоградський державний технічний університет,  магістр з фінансів (2002 р.)

Кіровоградський державний технічний університет, магістр з маркетингу (2016 р.)

Кіровоградський інститут комерції, спеціаліст з обліку і аудиту (2016 р.)

Педагогічний стаж: 22 роки

Викладає дисципліни: Фінансова-грошова система, Ціноутворення, Інформаційні системи і технології в обліку, Податкова система та оподаткування, Інформаційні системи в бізнесі, Логістика

 

МАРМАЛЮК

Юлія Анатоліївна

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.Винниченка, вчитель трудового навчання (обслуговуючої праці і основ інформатики) (1999 р.)

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, магістр з професійної освіти за спеціальністю комп’ютерні технології (2023 р)

Педагогічний стаж: 23 роки

Викладає дисципліни: Інформатика, Інформатика та інформаційні технології, Технічне креслення та комп’ютерне моделювання

МАЗУРЕНКО

Олена Борисівна

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.Винниченка, вчитель математики і основ інформатики (1999 р)

Педагогічний стаж: 20 років

Викладає дисципліни: Інформатика та інформаційні технології, Математика, Вища математика, Інформатика


Циклова комісія загальноосвітньої підготовки

 

ТКАЧЕНКО

Іван Васильович

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна,  Фізика; вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки (1992 р)

Педагогічний стаж: 31 рік

Викладає дисципліни: Фізика і астрономія, Захист України, Основи військової, військово-медичної підготовки та цивільного захисту, Інформатика та інформаційні технології 

 

ПРИСЯЧ

Наталя Дмитрівна

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.Винниченка, вчитель історії і правознавства (2002 р.)

Приватне акціонерне товариство «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом», Спеціаліст Юрист (2016 р.)

Педагогічний стаж: 19 років

Викладає дисципліни: Історія України, Основи правознавства

ЗАВАЛЄЙ

Тетяна Василівна

спеціаліст першої категорії

Освіта:

Кіровоградський педагогічний університет ім. В.Винниченка, Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія, вчитель хімії, біології, основ екології основної і старшої школи.(2004 р)

Педагогічний стаж: 19 років

Викладає дисципліни: Хімія, Харчова хімія, Біохімія 

 

ТАРАНУХА

Альона Іванівна

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Харківський державний педагогічний інститут ім Г.С. Сковороди, Біологія та хімія, учитель біології та хімії (1993р)

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, Педагогіка і методика середньої освіти, географія; вчитель географії, основ економіки основної та старшої школи, організатор краєзнавчо-туристичної роботи.(2010 р)

Педагогічний стаж: 26 років

Викладає дисципліни: Біологія і екологія, Хімія, Основи екології та безпеки товарів народного споживання 

 

МІЩЕНКО

Людмила Миколаївна

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, Математика, вчитель математики(1980 р)

Педагогічний стаж: 43 роки

Викладає дисципліни: Математика

ТАРАН

Олег Борисович

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, Педагогіка і методика середньої освіти. Фізичне виховання, вчитель фізичної культури і валеології (2003 р)

Педагогічний стаж: 20 років

Викладає дисципліни: Фізичне виховання, Фізична культура

 

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Володимир Леонідович

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, Українська мова і література. Філолог. Викладач української мови і літератури (2012 р)

Педагогічний стаж: 16 років

Викладає дисципліни: Українська мова, Українська література, Зарубіжна література, Ділова українська мова та культура мовлення 


Циклова комісія суспільно-гуманітарних дисциплін

 

ХИЖЕВСЬКА

Вікторія Вікторівна

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, Педагогіка і методика  середньої освіти. Українська мова та література; вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури основної і старшої школи (2004 р)

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література; магістр педагогічної освіти, викладач української мови і літератури (2005 р)

Педагогічний стаж: 20 років

Викладає дисципліни: Українська мова, Українська література, Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

БАРНА

Тетяна Іванівна

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького, Педагогіка і методика виховної роботи; методист виховної роботи, учитель етики і  психології сімейного життя (1991 р)

Харківський державний університет харчування та торгівлі, Облік і аудит, економіст з обліку і аудиту (2009 р)

Педагогічний стаж: 34 роки

Викладає дисципліни: Культурологія

 

КОЦЮРБА

Наталія Олексіївна

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка,  Науковий комунізм, викладач наукового комунізму (1989 р)

Педагогічний стаж: 33 роки

Викладає дисципліни: Основи філософії та соціології, Культурологія 

 

ГУСЄВА

Юлія Олександрівна

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література, вчитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури основної і старшої школи (2006 р)

Педагогічний стаж: 17 років

Викладає дисципліни: Іноземна мова, Іноземна мова (за професійним спрямуванням),  Ділова українська мова та культура мовлення 

 

ОЛІЙНИК

Анастасія Вікторівна

спеціаліст 

Освіта: 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, Фізична культура і спорт, магістр з фізичної культури і спорту. Тренер-викладач з виду спорту (2021 р)

Педагогічний стаж: 3 роки

Викладає дисципліни: Фізична культура, Фізичне виховання


Циклова комісія товарознавства та підприємництва

Блог циклової комісії товарознавства та підприємництва

 

ГРІН

Наталія Миколаївна

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Харківський державний університет харчування і торгівлі,  Товарознавство та експертиза в митній справі, товарознавець-експерт (2008 р.)

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Вчитель трудового навчання (обслуговуючої праці), креслення, безпеки життєдіяльності та основ економіки основної та старшої школи (2007 р)

Педагогічний стаж: 28 років

Викладає дисципліни: Теоретичні основи товарознавства, Товарознавство продовольчих товарів, Зовнішньоекономічна діяльність, Товарознавство та мікробіологія харчових продуктів

 

ГЕРОШЕНКО

Інна Олександрівна

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Полтавський кооперативний інститут, Товарознавство і торгівля продовольчими  товарами, товарознавець-комерсант (1998 р)

Педагогічний стаж: 23 роки

Викладає дисципліни: Маркетинг та реклама, Комерційна діяльність

БУБЕРЕНКО

Наталія Олексіївна

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Полтавський університет споживчої кооперації України, Товарознавство та комерційна діяльність, товарознавець-комерсант (2009 р)

Педагогічний стаж: 18 років

Викладає дисципліни: Товарознавство та мікробіологія харчових продуктів, Організація і технологія торговельних процесів, Біржова діяльність,  Обладнання підприємств торгівлі

 

ОЛЕКСІЄНКО

Людмила Миколаївна

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист

Освіта:

Полтавський кооперативний інститут, Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами, товарознавець вищої кваліфікації (1990 р)

Педагогічний стаж: 40 років

Викладає дисципліни: Основи підприємницької та управлінської діяльності, Торговельне підприємництво, Основи менеджменту, Управління закладами ресторанного господарства, Менеджмент, Електронна комерція 

 

ПИЛИПЕНКО

Людмила Миколаївна

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, Будівельні та шляхові машини та устаткування, інженер-механік (1992р)

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Менеджмент організацій, економіст, менеджер бізнесу (2002 р)

Педагогічний стаж: 25 років

Викладає дисципліни: Безпека життєдіяльності та охорона праці, Основи військової, військово-медичної підготовки та цивільний захист 

 

УШАКОВА-КИРПАЧ

Ірина Михайлівна

кандидат економічних наук,

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Київський державний  торговельно-економічний університет, Експертиза товарів і послуг, товарознавець експерт (1999 р)

Класичний приватний університет, Магістр -Педагогіка вищої школи, викладач університетів та вищих навчальних закладів (2015 р)

Педагогічний стаж: 20 років

Викладає дисципліни: Товарознавство непродовольчих товарів,  Безпека життєдіяльності та охорона праці, Основи економічної теорії


Циклова комісія технології та хімії

 

ЄФІМОВА

Анжела Леонідівна

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Харківський інститут громадського харчування, Технологія продукції громадського харчування, інженер- технолог (1994 р)

Педагогічний стаж: 29 років

Викладає дисципліни: Основи стандартизації та контроль якості харчової продукції,  Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів та десертів, Технологія виробництва кулінарної продукції

БЕДЗАЙ

Марина Володимирівна

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист

Освіта:

Київський технологічний інститут харчової промисловості, Технологія хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв; інженер-технолог (1990 р)

Педагогічний стаж: 40 років

Викладає дисципліни: Кулінарна етнологія та сервіс в індустрії ресторанного бізнесу, Технологія виробництва кулінарної продукції, Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів та десертів, Барна справа 

 

СКРИНИК

Людмила Семенівна

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист

Освіта: 

Харківський інститут громадського харчування, Технологія та організація громадського харчування, інженер-технолог (1991 р)

Педагогічний стаж: 37 років

Викладає дисципліни: Технологія виробництва кулінарної продукції, Технологія приготування коктейлів та напоїв

 

БУРЯКОВА

Людмила Анатоліївна

спеціаліст другої категорії

Освіта:

Полтавський університет економіки і торгівлі, Технологія харчування, магістр з харчової технології та інженерії (2011р)

Педагогічний стаж: 16 років

Викладає дисципліни: Технологія виробництва кулінарної продукції, Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів та десертів 

 

ДОРОХОВА

Олена Анатоліївна

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Кіровоградський державний технічний університет, Екологія та охорона навколишнього середовища, магістр з екології (2000 р)

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка,  Хімія; Хімік. Вчитель хімії та екології (2017 р.)

Педагогічний стаж: 22 роки

Викладає дисципліни: Харчова хімія, Основи екології та екологічний контроль, Біохімія та фізіологія  харчування, Біохімія, Санітарно-гігієнічний та екологічний контроль в галузі

ІГНАТЕНКО

Галина Василівна

відмінник освіти,

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист

Освіта:

Харківська державна академія технології та організації харчування, Технологія громадського харчування, інженер-технолог (1995 р)

Педагогічний стаж: 41 рік

Викладає дисципліни: Організація виробництва та обслуговування в закладах ресторанного господарства, Барна справа, Кулінарна етнологія та сервіс в індустрії ресторанного бізнесу, Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів та десертів 

ГОЛОВАНЬ

Олена Володимирівна

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова,  Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів, інженер-технолог (1993р)

Педагогічний стаж: 19 років

Викладає дисципліни: Технологія виробництва кулінарної продукції, Устаткування закладів ресторанного господарства, Основи крафтових технологій 

 

ТІШКІНА

Ірина Олександрівна

спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Київський торговельно-економічний інститут, Технологія продукції громадського харчування; інженер-технолог (1994 р)

Педагогічний стаж: 29 років

Викладає дисципліни: Організація виробництва та обслуговування в закладах ресторанного господарства 

ГУЦ

Анна Олександрівна

майстер виробничого начання

Освіта:

Кіровоградський комерційний технікум, Виробництво харчової продукції, технік-технолог з технології харчування (2017 р)

Педагогічний стаж: 0,5 року

Викладає дисципліни: навчальна практика

СТЕЦЕНКО

Вікторія Олександрівна

лаборант

Освіта:

Кіровоградський комерційний технікум, Виробництво харчової продукції, технік-технолог з технології харчування (2017 р)