Моніторинг якості освітнього процесу

Анкета. Моніторинг якості ОПП Облік і оподаткування

Анкета. Моніторинг якості ОПП Товарознавство та підприємництво

Анкета. Моніторинг якості ОПП Харчові технології

Анкета. Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

Анкета. Інформованість здобувачів фахової передвищої освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності

Анкета. Інформованість здобувачів фахової передвищої освіти про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень

Анкета. Правила проведення контрольних заходів, об’єктивність та неупередженість екзаменаторів, конфлікт інтересів

Анкета. Моніторинг якості освітнього процесу

АНКЕТА РОБОТОДАВЦЯ ОПП “Облік і оподаткування”

АНКЕТА РОБОТОДАВЦЯ ОПП “Харчові технології”