Комерційне відділення

Комерційне відділення Кропивницького фахового коледжу харчування та торгівлі забезпечує організацію освітнього процесу в коледжі, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів відділення. Зі здобувачами освіти на відділенні працюють висококваліфіковані, творчі викладачі, серед яких є кандидати економічних наук, викладачі-методисти, спеціалісти вищої та І категорій під керівництвом завідувача відділення Герошенко Інни Олександрівни. Вони передають молоді свої знання, практичний і життєвий досвід. Для ефективної підготовки фахових молодших бакалаврів у коледжі впроваджуються передові інноваційні технології навчання, створюються умови для набуття здобувачами освіти загальних та спеціальних компетентностей.

На даний час відділення забезпечує організацію освітнього процесу здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальностями:

071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

Термін навчання 2 роки 10 місяців на основі БСО

 

076 «Підприємництво та торгівля»

Освітньо-професійна програма «Товарознавство та підприємництво»

Термін навчання 1 рік 10 місяців на основі ПЗСО

Термін навчання 2 роки 10 місяців на основі БСО

 

 

Освітній процес включає лекційні, практичні і семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації, навчальні та виробничу практики, самостійну роботу здобувачів освіти.

Студенти відділення – майбутні фахівці, набувають спеціальні компетентності на базах провідних сучасних підприємств різних галузей економіки та торгівлі: фірмових магазинах ТДВ МК «Ятрань», мережі магазинів «Файномаркет», «VARTO» ТОВ «Вересень плюс», гіпермаркету «Епіцентр К», ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка»,  ТОВ ВКФ «ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ» та іншими, з якими коледж підтримує партнерські стосунки.

Студенти беруть активну участь у заходах циклових комісій, зокрема, майстер-класах, брейн-рингах, олімпіадах, тренінгах, конференціях, форумах, круглих столах, екскурсіях, форкшопах тощо.

Викладачами відділення проводиться кропітка робота з обдарованою студентською молоддю, яка бере участь у багатьох науково-практичних конференціях, які проводяться в коледжі та ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.